Kỹ thuật ấp trứng gà

  • Hướng dẫn sử dụng máy ấp trứng gà cơ bản

    Hướng dẫn sử dụng máy ấp trứng gà cơ bản

    Sau đây là cách hướng dẫn sử dụng máy ấp trứng gà cơ bản, được viết trên sản phẩm máy ấp trứng trại gà Nguyễn Thiện. 
     Chỉ áp dụng cho máy dưới 500 trứng, áp dụng cho gia cầm, không áp dụng cho thuỷ cầm.