AS101 - Asil Bobby Bolse American

AS101 - Asil Bobby Bolse American
  • AS101 - Asil Bobby Bolse American
  • AS101 - Asil Bobby Bolse American - Hình mô tả 1
  • AS101 - Asil Bobby Bolse American - Hình mô tả 2
  • AS101 - Asil Bobby Bolse American - Hình mô tả 3

Giá: 20.000.000đ

Đặt hàng

Mô tả Sản phẩm

Dòng máu : Asil Bobby American

Màu sắc : điều vàng

Cân nặng : 2kg6

Mô tả : điều vàng , chân vàng 8 móng đen, 2 cựa đen, mắt cam, chưa cắt mòng, tích và tiêm phòng định kỳ ...

Tuổi đời ( Tháng ): 16+

Thể loại : Gà nhập khẩu

Nguồn gốc, ngày nhập khẩu : Mỹ 07/2012

Tình trạng: Hoàn hảo

Chi tiết Sản phẩm

Sản phẩm Khác